Witaj na stronie z darmowymi filmami i ogłoszeniami drobnymi. Oglądaj filmy online bez limitu jak i dodawaj ogłoszenia drobne. Sprawdź co daje Ci rejestracja ? lub Zaloguj się.

Regulamin

Podziel się ze znajomymi !

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon

Wstęp.

Strona www.stacja.biz i stacja.biz jest serwisem darmowym. Nie są pobierane żadne opłaty od użytkowników za dostęp do strony, za możliwość założenia konta i prowadzenie bloga.
Korzystanie z zasobów dostępnych na stronie internetowej stacja.biz oznacza wyrażenie zgody i akceptację warunków i zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie. W zasobach strony internetowej stacja.biz zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.

Wyłączenie odpowiedzialności.

Administracja nie ponosi odpowiedzialności za:
- treść materiałów umieszczanych i publikowanych na stronie stacja.biz, przez użytkowników
- jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
- sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników,
- skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
- przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług personalizowanych, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od stacja.biz,
- Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usług.
- Bezprawne kopiowanie plików objętych prawem autorskim, przez osoby do tego nieuprawnione.
- problemy z kontami premium zewnętrznych serwisów video (np: videobb.com, putlocker.com, novamov.com lub innych).

Serwis stacja.biz nie odpowiada za:
- jakość obrazu,
- poprawne funkcjonowanie linków,
- dostępność materiałów, linków online zamieszczanych przez użytkowników,
- poprawnych opisów,
- monitorowanie transakcji zawartych pomiędzy klientem a dostawcami produktów lub usług podmiotów trzecich wraz z nabyciem produktu lub usługi przez dowolne elementy pośrednie lub środowisko.

Wszelkie strony internetowe połączone z niniejszą stroną są prowadzone i podlegają odpowiedzialności osób trzecich. Administracja stacja.biz nie ponosi odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek informacjami, danymi czy materiałami zawartymi na jakiejkolwiek innej stronie internetowej. stacja.biz nie bierze odpowiedzialności za jakość usług reklamowanych poprzez linki, bannery graficzne i inne formy reklamy obecne na stronie.
Wszelkie dokonane wpłaty na ich rzecz, zakupy, ściągnięte programy lub treści są własnością ich twórców i właścicieli. W przypadku złego działania, niezgdonosci z reklama lub szkody wyrządzone przez programy lub inne należny zgłaszać do ich twórców i właścicieli. Nie bierzemy odpowiedzialności za niewiedzę użytkowników, za brak chęci do czytania regulaminów i umów oraz wynikające z tego nieporozumienia. W przypadku zakupu kont premium, rejestracji w zewnętrznych serwisach do których mogą prowadzić ewentualne linki ze strony stacja.biz wszelkie sprawy związane z nimi należny zgłaszać do tych własnie firm/ supportu z w/w stron. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku nieporozumień wynikających z niedbałości użytkownika, który z zewnętrznych serwisów oraz ich usług, nawet jeśli trafił na nie z naszej strony, skorzystał. Wszelka odpowiedzialność za swoje produkty ponosi właściciel tych produktów i to jemu należy zgłaszać ewentualne nieprawidłowości. Ze swojej strony polecamy czytanie regulaminu przed zatwierdzeniem oraz czytanie instrukcji zawartych na stronie właściciela danej usługi.

Prawa własności intelektualnej.

Serwis stacja.biznie zawiera plików z materiałami video, a jedynie informacje na ich temat zawierające:
- opis i długość filmu
- kody embed (HTML) zewnętrznych serwisów
- linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych
- Oznacza to, iż serwis prezentuje jedynie tekstowe informacje zamieszczone przez użytkowników traktując je jako wypowiedzi (także w postaci kodow EMBED/ Html lub linków, udostępnianych przez hostingi zewnętrzne). Wszystkie linki odnoszą się do serwisów, na których użytkownicy potwierdzili, że posiadają prawa autorskie do udostępnianych przez siebie zasobów.

Serwis stacja.biz nie ponosi odpowiedzialności za legalność, prawa powielania, zgodę na publikacje czy inne aspekty prawne wyświetlanych materiałów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawnej strony wyświetlania materiałów, skontaktuj się proszę z przedstawicielami serwisów z których pochodzi źródło prezentowanego u nas materiału.
Wszelkie roszczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, i innych naruszeń regulaminu można zgłaszać bezpośrednio na adres stacja@stacja.biz .

Prosimy o dane, które pozwolą nam zlokalizować materiały, co do których masz pewność, że naruszają Twoje prawa autorskie:
- nazwa, link do materiałów
- Twoje dane teleadresowe, za pomocą których będziemy mogli się z Tobą skontaktować (nazwisko i imię, adres oraz adres e-mail).
- Oświadczenie, iż jesteś przekonany, że używanie materiałów w sposób, co do którego masz wątpliwości, nie zostało autoryzowane przez osobę, która ma do niego pełne prawa autorskie lub przez jej przedstawiciela oraz, że jest niezgodne z istniejącym porządkiem prawnym. Zapewnienie, że wszystkie informacje zawarte w Twoim oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą, oraz że jesteś właścicielem lub osobą upoważnioną przez niego do chronienia wyłącznych praw, które według Ciebie lub Twego mocodawcy zostały naruszone.

Użytkownik zobowiązuje się:
- do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Polski a także praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich, znaków towarowych będą w konsekwencji prowadziły do usunięcia materiału ze strony.
- Wypełnienia wszystkich wymaganych pól podczas procesu rejestracji. Aktywacja konta następuje po potwierdzeniu autentyczności maila klikając w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości email.
- Zrozumienia i przestrzegania regulaminu lub opuszczenie strony

Blokada i usuwanie konta.

Właściciel serwisu stacja.biz zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont użytkowników w przypadku:
korzystania z konta w serwisie stacja.biz przez osoby trzecie, nie będące jego właścicielami (osoba inna, niż ta, której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym) rażącego łamania regulaminu serwisu stacja.biz wysyłania niechcianych treści, w tym także reklam, spamu, obraźliwych lub/i wulgarnych wypowiedzi, w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcje serwisu uznane za niestosowne lub szkodzące dobru serwisu stacja.biz lub jego użytkowników. Serwis stacja.biz zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny.

Każdy użytkownik posiadający konto stacja.biz ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach stacja.biz odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Informujemy, ze zgłaszać usunięcie konta można po upływie 7 dni od daty rejestracji. Email z prośbą o usunięcie konta należy napisać ze skrzynki użytej do rejestracji podając login.
Konta zablokowane/ zbanowane nie mogą być zgłaszane do usunięcia.

Użytkownik ma prawo:

dodawać materiały do strony stacja.biz w postaci: kodu HTML/odnośnika do innych stron

Administracja zastrzega sobie prawo do udzielania wsparcia (np drogą mailową) wyłącznie użytkownikom zarejestrowanym na stronie znającym regulamin.
Administracja serwisu zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wypowiedzi lub ich fragmentów.
Dodatkowo zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania komentarzy uznanych za nieodpowiednie, nie na temat itp.

Zgoda na otrzymywanie przesyłek drogą mailową. Właściciel serwisu stacja.biz zastrzega sobie prawo do wysyłania na podany podczas rejestracji adres mailowy przesyłek o charakterze informacyjnym lub reklamowym.

Jeśli nie rozumiesz któregoś z warunków korzystania z witryny, nie zgadzasz się z wyżej wymienionymi założeniami lub nie przeczytałeś owych not prawnych, nie masz prawa do przebywania w serwisie i odwiedzasz/korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność, tym samym korzystasz z treści umieszczonych na witrynie, wyłącznie na własną odpowiedzialność i/lub odpowiedzialność opiekunów prawnych.

Chcesz być na bieżąco? Polub nas na Facebooku !