Spichlerz Mariacki w Braniewie

Spichlerz Mariacki w Braniewie 

Spichlerz Mariacki został wybudowany w 1831 roku nad rzeką Pasłęką w Braniewie.

W XIX i na początku XX wieku pełnił funkcję magazynową pośród wielu budynków dawnego nadbrzeża portowego rozciągającego się po obu stronach ul. Portowej w Braniewie. W drugiej połowie XX wieku kompleks portowy był stopniowo wyburzany. Dziś można zwiedzić tylko jeden zachowany fragment całego kompleksu portowego nad rzeką Pasłęką, a jest nim zabytkowy Spichlerz Mariacki. 

Charakterystyczną cechą architektoniczną tego zabytkowego budynku jest zastosowanie tzw. ,,muru pruskiego,, będącego połaczeniem drewna i cegły. Spichlerz Mariacki jest przykładem budownictwa typowego dla obszaru Warmii i Mazur. 

Spichlerz Mariacki znajduje się w Braniewie przy ul. Portowej. Obecnie jest w rękach prywatnych i został zaadoptowany jako restauracja. 

No votes yet

54.383471732604, 19.823049295286

Miejscowosc
Gdzie
Drogi