dąb Jana z Bażyn

Dawna Cegielnia Majolika w Kadynach

Cegielnia Majolika powstała na samym początku XX wieku na Wysoczyźnie Elbląskiej w Kadynach, które znajdowały się wówczas pod panowaniem cesarza niemieckiego Wilhelma II.

Dawną Cegielnię założono tuż przy strumieniu. Tereny Wysoczyzny Elbląskiej są bogate w iły będące idealnym surowcem do produkcji kafli i zdobionego fajansu, czyli majoliki. Pieczę artystyczną nad procesem produkcji sprawował sam cesarz Wilhelm II. Wytwarzane w Kadynach artystyczne kafle i dzieła majoliki do dziś zdobią polskie i niemieckie muzea oraz kolekcje prywatne.

Miejscowosc
No votes yet
Subskrybuj dąb Jana z Bażyn