Co cię interesuje ?

Kompleks pałacowy w Kadynach

Kompleks pałacowy w Kadynach powstał pod koniec XVII wieku z inicjatywy Jana Teodora Schliebena.

Pałac został wzniesiony w stylu barokowym, a następnie wielokrotnie przebudowany. Zabytkową budowlę pałacu z rozalitem otaczał park. Kompleks pałacowy w Kadynach składa się z dawnego spichlerza z wieżyczką oraz oranżerii.

Obecnie kompleks pałacowy w Kadynach pełni funkcję stadniny koni.

Miejscowosc
No votes yet

Pałac von Schliebenów w Kadynach

Pałac von Schliebenów w Kadynach pochodzi z XVII wieku. Inicjatorem powstania pałacu był Jan Teodor Schlieben. 

Początkowo pałac został wzniesiony w stylu barokowym, następnie przebudowany w stylu klasycystycznym. Cesarz Wilhelm II na przełomie XIX i XX wieku dokonał kolejnych modernizacji zabytkowego pałacu. Rodzina cesarza niemieckiego opuściła pałac w Kadynach pod koniec II wojny światowej uciekając przed Rosjanami.

Pałac von Schliebenów można zobaczyć w Kadynach i wyobrazić sobie jego dawną barokową świetność. 

Miejscowosc
No votes yet

Dawna Cegielnia Majolika w Kadynach

Cegielnia Majolika powstała na samym początku XX wieku na Wysoczyźnie Elbląskiej w Kadynach, które znajdowały się wówczas pod panowaniem cesarza niemieckiego Wilhelma II.

Dawną Cegielnię założono tuż przy strumieniu. Tereny Wysoczyzny Elbląskiej są bogate w iły będące idealnym surowcem do produkcji kafli i zdobionego fajansu, czyli majoliki. Pieczę artystyczną nad procesem produkcji sprawował sam cesarz Wilhelm II. Wytwarzane w Kadynach artystyczne kafle i dzieła majoliki do dziś zdobią polskie i niemieckie muzea oraz kolekcje prywatne.

Miejscowosc
No votes yet