Kompleks pałacowy w Kadynach

Kompleks pałacowy w Kadynach powstał pod koniec XVII wieku z inicjatywy Jana Teodora Schliebena.

Pałac został wzniesiony w stylu barokowym, a następnie wielokrotnie przebudowany. Zabytkową budowlę pałacu z rozalitem otaczał park. Kompleks pałacowy w Kadynach składa się z dawnego spichlerza z wieżyczką oraz oranżerii.

Obecnie kompleks pałacowy w Kadynach pełni funkcję stadniny koni.

No votes yet

54.297350410976, 19.489832846178

Miejscowosc
Drogi