Obelisk Bitwy Morskiej w Suchaczu

Obelisk upamiętnia Bitwę Morską w 1463 roku na Zalewie Wiślanym. Był to dziewiąty rok wojny trzynastoletniej (1454-1466) pomiędzy Królestwem Polskim i Związkiem Pruskim, a Państwem Zakonnym. Królem Polski był wówczas Kazimierz Jagielończyk. Już w XV wieku obietnicą królewską było zmniejszenie podatków. Wróćmy jednak do tematu wojny trzynastoletniej.

Na wodach Zalewu Wiślanego u wybrzeży Suchacza doszło do poważnej bitwy podczas której śmierć poniosło 1200 osób, z czego 1000 członków Zakonu. Krzyżacy ponieśli kleskę tracąc 43 okręty. Był to największy morski sukces militarny przypisany armii polskiej. Flota zakonu została znacznie osłabiona, co przyczyniło się do przegrania wojny przez Krzyżaków. 1466 rok przyniósł zawarcie pokoju toruńskiego.

Na Obelisku Bitwy Morskiej w Suchaczu można przeczytać napis "W rocznicę pogromu floty krzyżackiej przez flotyllę elbląsko-gdańską..."

No votes yet

54.284511107651, 19.438256275405

Miejscowosc
Drogi