Zabytkowy budynek szkoły jezuickiej w Braniewie

Szkoła w Braniewie mieści się w zabytkowym, pofranciszkańskim klasztorze. Historyczne Kolegium Jezuitów (Collegium Hosianum) to jedna z najstarszych i najważniejszych szkół jezuickich w Polsce. 

Braniewska szkoła została założona w 1565 roku przez kardynała Stanisława Hozjusza. Początkowo było to międzynarodowe gimnazjum kształcące głównie młodzież polską i niemiecką. Szkoła w Braniewie stała się pierwszym seminarium duchownym w Polsce, znaną w całej Europie  Akademią Teologiczną. W Braniewie zdobywali wykształcenie duchowni, gdyż od 1567 roku w budynku braniewskiej szkoły mieściło się Seminarium Duchowne, które zostało przekształcone w Seminarium Papieskie. 

Oficjalną działalność Seminarium Papieskiego datuje się na rok 1581. Inicjodawcą założenia seminarium w braniewskiej szkole był Antoni Possevin. Kształciła się tu młodzież polska i rosyjska. Studenci z krajów protestanckich po ukończeniu seminarium mieli działać na rzecz rekatolizacji w swoich krajach. 

W XVII wielku nastąpiło zamkniecie braniewskiej szkoły, aby mogła się znów odrodzić w nowym, obszernym budynku wybudowanym przez kanonika warmińskiego Macieja Montanus jako kolegium. Szkoła braniewska otrzymła nowy budynek wraz z ogrodem wypełnionym ozdobami i fontannami. Wojna polsko-szwedzka spowodowała ponowne zamknięcie szkoły. 

Wiek XVIII przyniósł przekształcenie kolegium w uniwersytet, a następnie w gimnazjum. Braniewska szkoła otrzymała nowy gmach wzniesiony przez Zakon Jezuitów w stylu późnego baroku. W XIX wieku szkoła stała się Królewskim Liceum Hosianum. Budynek wzbogacono o przęsło po stronie zachodniej. Dodatkowo włączono do kompleksu zabudowań klasztornych Kleszę, czyli wieżę obronną. W XX wieku braniewska szkoła została przekształcona w Akademię Państwową. 

Warto odwiedzić zabytkową szkołę jezuicką w Braniewie. Dziś historyczna braniewska szkoła w dalszym ciągu kształci młodzież. Została przemianowana na Zepół Szkół Zawodowych i mieści sie w Braniewie przy ul. Gdańskiej 17.   

No votes yet

54.381874876645, 19.822106388861

Miejscowosc
Drogi